Kỹ thuật an toàn lao động: Móc cẩu tự mở

5 tháng 3, 2011

Móc cẩu tự mở

Một loại móc cần cẩu của tàu có thể tự động mở ra khi hàng hóa chạm đất hay sàn hầm hàng, boong tàu... Ví dụ như loại móc dùng để cẩu thùng phuy hay thép tấm.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét