Kỹ thuật an toàn lao động: Vận đơn đích danh

24 tháng 3, 2011

Vận đơn đích danh

Vận đơn ghi rõ tên người nhận hàng. Ví dụ: “Consignee: ABC Company Limited”, kèm theo địa chỉ hoặc số điện thoại… (tùy theo yêu cầu của người giao hàng).  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét